Username:

Password:

Fargot Password? / Help
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

„PUCHAR OPTI” gr A,B OPTIMIST B WSP. 1,0

 

Regaty dofinansowane ze Środków Urzędu Miejskiego w Gdyni

 

 1. Termin i miejsce regat:

Regaty rozegrane zostaną na redzie portu jachtowego GDYNIA,

9-10.09.2017

 1. Organizator regat:

Uczniowski Klub Żeglarski Opti CWM w Gdyni Al. Jana Pawła II 5

prezes Arkadiusz Komorowski.

502 267 029. opti@artnet.com.pl

 1. Termin składania zgłoszeń:

Wstępne zgłoszenia do 5.09.2017 online na stronie sailingnet.pl,

ostateczne zgłoszenia do 9.09.2017 godz.9.00

 1. Opłata wpisowego:

GR A,B – po zgłoszeniach online 50 zł

Bez zgłoszeń online 100zł

 1. Reguły:

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z MPR 2017-2020,przepisami klasowymi i informatorem PSKO i PZŻ, zawiadomieniem i Instrukcją Żeglugi.

 1. Instrukcja Żeglugi :

Instrukcja Żeglugi ogłoszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń.

 1. Program:

 

Dzień Godzina Miejsce
piątek
 • 18.00-20.00 rejestracja zawodników
Biuro regat

 

 

sobota
 • 8.00-9.00 rejestracja zawodników
 • 9.30 odprawa z trenerami
 • 11.00 start do wyścigów
 • po wyścigach grill
Biuro regat
niedziela
 • 9.30 odprawa z trenerami
 • 10.00 start do kolejnych wyścigów
 • 16.00 zakończenie regat
Biuro regat

 

 

 1. Plan wyścigów:

Planuje się rozegrać 8 wyścigów.

W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie będzie podany później niż o 15.00

 

 1. Ważność regat:

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 3 wyścigów.

Do ustalenia wyników regat stosowany będzie system „małych punktów” określony w „Dodatku A”

 

Informacja w osobnym komunikacie organizatora.

 

 

 

 1. Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. Zastrzeżenie odpowiedzialności

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 

 

 

Prezes UKŻ OPTI CWM

Arkadiusz Komorowski