Wrzesień 20, 2015 Dodał: arek

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Wyborczym członków Klubu Opti CWM

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu  Wyborczym członków Klubu Opti CWM
Zebranie odbędzie się w siedzibie CWM w sali wykładowej dnia: 20.10.2015
wtorek o godzinie 19.30
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania – Prezes klubu.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór sekretarza zebrania.
4. Sprawdzenie listy obecności.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
7. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Klubu.
8. Podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie wyboru Prezesa Klubu.
9. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Klubu.
10. Podjęcie uchwały nr 2 w przedmiocie wyboru członków Zarządu Klubu.
11. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Klubu.
12. Podjęcie uchwały nr 3 w przedmiocie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Klubu.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie zebrania